Stöd till nätverksgrupper

Operationellt stöd

Curitiba Care Base (CCB)

Med Curitiba Care Base har tekniska resurser från oss redan kunskap om er infrastruktur när vi får samtal eller mail från er. Genom att vara inlästa och vana i er miljö sparas värdefull tid när arbete väl ska utföras. Våra certifierade tekniker finns tillgängliga för er när ni behöver stöd.

Proaktivt stöd

Premium Attention Program (PAP)

Inom Premium Attention Program presenterar Curitiba för er relevanta uppslag till förändringar och förbättringar inom nätverk, SD-WAN, WAN-optimering och säkerhet. De proaktiva mötena är på plats omväxlande hos er och på Curitiba.

Konsult på plats

Erfarna och certifierade konsulter förstärker ert team under en tidsbegränsad period.