Curitibas Sekretesspolicy

Vi på Curitiba bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Det gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Curitiba AB, organisationsnummer 556914-2259 på Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

Hur får Curitiba tag på dina personuppgifter?
Genom att du gett samtycke, vilket kan vara:
• Via affärsrelation med Curitiba
• Anmält intresse för att ta del av Curitibas kommunikation, så som via ett kontaktformulär eller mejlkontakt

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
För de uppgifter som Curitiba sparar gäller s.k. berättigat intresse, detta då vi bara hanterar uppgifter om personer som via sitt jobb eller position förutsätts ha nytta och intresse för informationen. Vi sparar också bara basuppgifter som företag, namn, titel/position, mailadress och telefonnummer.

Varför behandlar Curitiba uppgifter om dig?
• För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund
• För att kommunicera Curitibas erbjudande och tjänster, vilket inkluderar direktkontakt och utskick av olika slag

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av behörig personal på Curitiba. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Curitiba AB sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med. Hur länge Curitiba AB sparar dina personuppgifter styrs i enlighet med de gallringsbeslut som genomförs årligen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Curitiba AB värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Rättighet över dina uppgifter
Om du önskar ta del av dina uppgifter hos så är du varmt välkommen att skicka en förfrågan till oss på följande adress: info@curitiba.se

Du kan när som helst avbryta marknadsföring mot dig som kund genom att kontakta oss. Om du önskar så raderar vi dig och då kommer det inte finnas något spår kvar av dig i våra system bortsett från betalningshistorik som vi måste behålla av bokföringsmässiga skäl. Utöver rätt till information har du även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning.

Vem kontaktar jag vid frågor?
Ring: +4673-886 59 54 eller mail: info@curitiba.se

Ändringar
Vid ändringar eller uppdateringar i policyn publiceras en ny version på vår hemsida. Vi kan också meddela dig om ändringar av denna policy via e-post.