Curitiba utför SD-WAN POC för kund inom finanssektorn

2020-08-24

Curitibas team har valts att genomföra Proof of Concept av SD-WAN för kund inom finanssektorn. POC:en som genomförs i Norden ska påvisa hög resiliency och smidig operation i en krävande miljö.