Curitiba förstärker inom nätverksautomation

2019-11-15

I ett arbete med nätverksautomation förstärker Curitiba kompetensen inom scripting generellt och Python specifikt.
- Det är ett prioriterat område hos oss säger Johan Kalén, Konsultchef på Curitiba. Vi vässar ett rekordstarkt team, där 7 personer är certifierade på Cisco CCNP nivå. Vi har en kultur där det är naturligt att hela tiden ta till sig ny kunskap. fortsätter Johan.